Centrum
zdraví
MAJÁK

Diagnostika

Diagnostika zdravotního stavu

K diagnostice zdravotního stavu využíváme možnosti, které nám dává automatická kresba. Automatickou kresbou je možné zachytit zdravotní stav člověka a zároveň i léčit na mnoha úrovních. Každé nemoci či změněné funkci orgánu předchází nejprve energetická změna, kterou nevnímáme a která se projeví fyzicky až později. Právě tyto změny kresba dovede zachytit ještě dříve, než se projeví ve fyzickém těle. Lze tak samotnému onemocnění předejít. Nemoci fyzického těla se v kresbě zobrazí velmi zřetelně. Dále lze pomocí diagnostické kresby určit vhodný léčebný prostředek, vhodná strava, momentální potřeba vitamínů, minerálů a stopových prvků, stav naší imunity, energie a nejvhodnější zdroje pro doplnění energie či zvýšení imunity.

Dále využíváme automatickou kresbu: 

  • pro vytvoření léčivých, programových a informačních obrázků pro zkvalitnění vašeho života
  • pro kresbu aurickou – graficky schematické znázornění aury nebo aurogramu
  • pro kresbu zjišťovací a testovací – zjišťujeme určité hodnoty či kvality, získáváme odpovědi na položené otázky

 

Rozhovor o automatické kresbě a diagnostice zdravotního stavu zde.