Centrum
zdraví
MAJÁK

Hledejme společně cestu k plnému zdraví

Zdraví = výzva být sám sebou!

Abychom byli naprosto zdraví, musíme uvést naše tělo, mysl a duši do rovnováhy. O své tělo se musíme dobře starat. Musíme mít pozitivní myšlenkový přístup k sobě samým a k našemu vlastnímu životu. A také nalézt duchovní spojení, svou podstatu, sebe sama.

Bolest a nemoc je volání našeho těla o pomoc. Je pro nás velmi důležité naslouchat a rozumět sami sobě. Pokud bolest jen potlačíme a nepátráme po příčině, stav se zhoršuje a přichází okamžik, kdy jsme nuceni zastavit se a začít včas hledat její příčinu, vyslyšet signály svého těla.

U našich klientů jsme si ověřili, že je nejdříve musíme dostat do harmonie, obnovit volné proudění univerzální energie tělem, jež bylo narušeno při častém prožívání stresu, pod vlivem emočního vypětí, následně pak dostavením se bolesti či příznaků onemocnění. Harmonizaci provádíme prostřednictvím masáže s využitím uzdravující energie.

Blokády energetického proudu v našem těle se tak mohou pomocí subtilních dotykových technik uvolnit a vyrušit. Tím dojde v těle k uvolnění napětí, k obnovení proudění energie a k posílení dýchání. Klient se dostane silněji do kontaktu se svojí původní životní energií a znovu získá svoji vnitřní rovnováhu a je připraven na svou cestu ke zdraví!

Pro klienta se nyní otevírá snadnější cesta k převzetí zodpovědnosti sám za sebe, poznání a pochopení příčin nemoci. My se po té stáváme jeho průvodci na cestě k novému způsobu myšlení, nalezení sebe sama a k získání schopnosti samoléčení.

Novinky / akce

Archiv novinek a akcí